Ruajtja e të dhënave personale

Se shpekti informacioni perkates

Tekst shembull per informacionin ruajtjen e te dhenave tuaja pesonale i cili se shpejti do te zevendesohet me informacionin perkates.